Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacije
PDF 46kWORD 16k
4. maj 2017
K-000002/2017

Manjša interpelacija za pisni odgovor K-000002/17

za Komisijo (podpredsednica/visoka predstavnica)

Člen 130a poslovnika

Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Ana Gomes, Angelika Mlinar, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Jean-Marie Cavada, María Teresa Giménez Barbat, Takis Hadjigeorgiou, Judith Sargentini, Norica Nicolai, Javier Nart, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Nessa Childers, Nikolay Barekov, Julie Ward, Bronis Ropė, Jude Kirton-Darling, Lars Adaktusson, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Birgit Sippel, Luke Ming Flanagan, Jytte Guteland, Barbara Lochbihler, Marian Harkin, Kati Piri, Tunne Kelam, Liliana Rodrigues, Klaus Buchner, Eva Joly, Urmas Paet, Michel Reimon, Pier Antonio Panzeri


  Zadeva: VP/HR - sklenitev prednostnih nalog partnerstva med EU in Egiptom

 Pisni odgovor 

Po grozljivih napadih na koptski cerkvi v Egiptu pred dvema tednoma je tamkajšnji predsednik Sisi razglasil trimesečno izredno stanje. Policija in varnostni aparat sta imela že pred njegovim prihodom na oblast leta 2013 obsežna pooblastila, ki posegajo v pravice državljanov, zdaj pa utegnejo postati še bolj invazivna. Čeprav bo predsednik Sisi verjetno še naprej zatiral civilno družbo in preganjal zagovornike človekovih pravic ter te razmere celo zaostril, namerava EU do poletja skleniti prednostne naloge partnerstva z Egiptom.

Kako bo po mnenju visoke predstavnice in podpredsednice izredno stanje vplivalo na trajajoče zatiranje osnovnih načel, svoboščin in človekovih pravic v egiptovski civilni družbi?

Kako bodo nadaljnje kršitve človekovih pravic vplivale na sklenitev prednostnih nalog partnerstva med EU in Egiptom? Kako bo visoka predstavnica in podpredsednica zagotovila, da bodo v prednostnih nalogah partnerstva med EU in Egiptom človekove pravice imele prednost pred upravljanjem migracij in bojem proti terorizmu?

V sklepih Evropskega sveta o Egiptu z dne 6. marca 2017 človekove pravice niso omenjene niti enkrat. Kdaj je visoka predstavnica in podpredsednica v okviru svojih stikov z egiptovskimi oblastmi nazadnje razpravljala o človekovih pravicah?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov