Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Interpellaties
PDF 26kWORD 22k
28 maart 2019
K-000001/2019(ASW)
Antwoord van de heer Mimica namens de Europese Commissie
Vraagnummer: K-000001/2019

Naar aanleiding van het besluit van de Raad van maart 2016 betreffende de afsluiting van het overleg met Burundi krachtens artikel 96 van de EU-ACS-partnerschapsovereenkomst(1) zijn de diensten van de Commissie en de EDEO overeengekomen met de Commissie van de Afrikaanse Unie (AU) een specifiek betalingsmechanisme vast te stellen om ervoor te zorgen dat de EU-middelen  ter ondersteuning van het Burundese contingent volledig worden toegewezen aan de uitbetaling van de troepen. Sindsdien worden de middelen door de Commissie van de AU gestort op de bankrekeningen van de soldaten, zonder enige bemoeienis van de Burundese regering. Het betalingsmechanisme is rigoureus. De twee initiële contracten met betrekking tot de EU-financiering van januari 2016 tot maart 2017 (AMISOM XV en AMISOM XVI) zijn reeds aan een audit onderworpen, waarbij de naleving van de overeengekomen betalingsregeling en de controleregelingen zijn gecontroleerd in het kader van de specifieke doelstellingen van de audits. In de eindverslagen van laatstgenoemde audits wordt erkend dat het controlemechanisme dat door de Commissie van de AU is ingesteld, toereikend is en worden de wettigheid en regelmatigheid bevestigd van de verrichtingen binnen het rechtskader van de EU-contracten. De verslagen hebben ook bevestigd dat de betalingen aan de individuele soldaten overeenstemmen met de namenlijst van het Burundese contingent dat in het kader van AMISON is ingezet. Het derde contract met betrekking tot de uitgaven van april tot december 2017 (AMISOM XVII) loopt momenteel.

Het voorstel voor de nieuwe Europese vredesfaciliteit wordt momenteel besproken door de wetgevende autoriteiten, in samenhang met de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader 2021-2027. De faciliteit zal voortbouwen op de beste praktijken van de Vredesfaciliteit voor Afrika en het Athenamechanisme en zal de bescherming van de financiële belangen van de EU blijven verzekeren en waarborgen.

(1)https://euroalert.net/oj/53221/council-decision-eu-2016-394-of-14-march-2016-concerning-the-conclusion-of-consultations-with-the-republic-of-burundi-under-article-96-of-the-partnership-agreement-between-the-members-of-the-african-caribbean-and-pacific-group-of-states-of-the-one-part-and-the-european-community-and-its-member-states-of-the-other-part

Laatst bijgewerkt op: 4 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid