Vélemény - LIBE_AD(2010)448978Vélemény
LIBE_AD(2010)448978

VÉLEMÉNY
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
az Alkotmányügyi Bizottság részére
a polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
A vélemény előadója: Kinga Göncz, Cecilia Wikström

27.10.2010

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: