Opinjoni - LIBE_AD(2010)448978Opinjoni
LIBE_AD(2010)448978

OPINJONI
tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
għall-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini
(COM(2010)0119 - C7-0089/2010 - 2010/0074(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Kinga Göncz, Cecilia Wikström

27.10.2010

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: