Vélemény - LIBE_AD(2013)504372Vélemény
LIBE_AD(2013)504372

VÉLEMÉNY
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére
a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
A vélemény előadója: Petru Constantin Luhan

16.4.2013

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: