Opinjoni - LIBE_AD(2013)504372Opinjoni
LIBE_AD(2013)504372

OPINJONI
tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta’ investiment
(COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Petru Constantin Luhan

16.4.2013

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: