Advies - LIBE_AD(2013)504372Advies
LIBE_AD(2013)504372

ADVIES
van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
aan de Commissie economische en monetaire zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten
(COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Rapporteur voor advies: Petru Constantin Luhan

16.4.2013

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: