2.9.2016
LIBE_AD(2016)585749
ATZINUMS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2016/2047(BUD))
Atzinuma sagatavotāja: Monica Macovei

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 419kWORD 63k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika