2.9.2016
LIBE_AD(2016)585749
YTTRANDE
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017
(2016/2047(BUD))
Föredragande av yttrande: Monica Macovei

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 185kWORD 65k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy