Stanovisko - LIBE_AD(2017)600925Stanovisko
LIBE_AD(2017)600925

POSTOJ V PODOBĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich
(COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD))
Navrhovatelka: Helga Stevens

28.2.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: