Vélemény - LIBE_AD(2017)600925Vélemény
LIBE_AD(2017)600925

MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére
a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD))
Előadó: Helga Stevens

28.2.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: