7.2.2018
LIBE_AD(2018)613648
ADVIES
van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
aan de Commissie begrotingscontrole
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2016
(2017/2169(DEC))
Rapporteur voor advies: Kostas Chrysogonos

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 184kWORD 66k
Juridische mededeling - Privacybeleid