7.2.2018
LIBE_AD(2018)613648
OPINIA
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016
(2017/2169(DEC))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kostas Chrysogonos

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 423kWORD 67k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności