Stanovisko - LIBE_AD(2018)616760Stanovisko
LIBE_AD(2018)616760

STANOVISKO
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Zpravodaj: Branislav Škripek

28.3.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: