Lausunto - LIBE_AD(2018)616760Lausunto
LIBE_AD(2018)616760

  LAUSUNTO
  kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta
  liikenne- ja matkailuvaliokunnalle
  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu)
  (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
  Valmistelija: Branislav Škripek

  28.3.2018

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: