Mišljenje - LIBE_AD(2018)616760Mišljenje
LIBE_AD(2018)616760

MIŠLJENJE
Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
upućeno Odboru za promet i turizam
o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Branislav Škripek

28.3.2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: