Mišljenje - LIBE_AD(2018)616760Mišljenje
LIBE_AD(2018)616760

  MIŠLJENJE
  Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  upućeno Odboru za promet i turizam
  o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka)
  (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
  Izvjestitelj za mišljenje: Branislav Škripek

  28.3.2018

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: