Vélemény - LIBE_AD(2018)616760Vélemény
LIBE_AD(2018)616760

  VÉLEMÉNY
  az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
  a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére
  az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
  (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
  A vélemény előadója: Branislav Škripek

  28.3.2018

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: