Opinjoni - LIBE_AD(2018)616760Opinjoni
LIBE_AD(2018)616760

OPINJONI
tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
għall-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill l-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni (riformulazzjoni)
(COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Branislav Škripek

28.3.2018

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: