17.1.2019
LIBE_AD(2019)630586
UDTALELSE
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Budgetkontroludvalget
om decharge 2017: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
(2018/2180(DEC))
Ordfører for udtalelse: Romeo Franz

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 130kWORD 66k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik