17.1.2019
LIBE_AD(2019)630586
ARVAMUS
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2018/2180(DEC))
Arvamuse koostaja: Romeo Franz

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 127kWORD 66k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika