17.1.2019
LIBE_AD(2019)630586
STANOVISKO
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rozpočtový rok 2017
(2018/2180(DEC))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Romeo Franz

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 134kWORD 67k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia