17.1.2019
LIBE_AD(2019)630586
MNENJE
Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
za Odbor za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za proračunsko leto 2017
(2018/2180(DEC))
Pripravljavec mnenja: Romeo Franz

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 130kWORD 67k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov