Stanovisko - LIBE_AD(2021)661924Stanovisko
LIBE_AD(2021)661924

STANOVISKO
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu
k udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola
(2020/2194(DEC))
Zpravodajka: Caterina Chinnici

25.2.2021

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: