Mišljenje - LIBE_AD(2021)661924Mišljenje
LIBE_AD(2021)661924

MIŠLJENJE
Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
upućeno Odboru za proračunski nadzor
o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2019.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor
(2020/2194(DEC))
Izvjestiteljica za mišljenje: Caterina Chinnici

25.2.2021

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: