Vélemény - LIBE_AD(2021)661924Vélemény
LIBE_AD(2021)661924

VÉLEMÉNY
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére
az európai uniós ügynökségek 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés
(2020/2194(DEC))
A vélemény előadója: Caterina Chinnici

25.2.2021

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: