Opinjoni - LIBE_AD(2021)661924Opinjoni
LIBE_AD(2021)661924

OPINJONI
tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll
(2020/2194(DEC))
Rapporteur għal opinjoni: Caterina Chinnici

25.2.2021

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: