Advies - LIBE_AD(2021)661924Advies
LIBE_AD(2021)661924

ADVIES
van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
aan de Commissie begrotingscontrole
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: functioneren, financieel beheer en controle
(2020/2194(DEC))
Rapporteur voor advies: Caterina Chinnici

25.2.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: