AVIZ
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019: performanțe, gestiune financiară și control
(2020/2194(DEC))
Raportoare pentru aviz: Caterina Chinnici

25.2.2021

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: