4.3.2013
LIBE_AM(2013)506146
AMENDEMENTEN (3)
886 - 1188
Ontwerpverslag
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)
De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming)
Voorstel voor een verordening
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 495kWORD 1415k
Juridische mededeling - Privacybeleid