4.3.2013
LIBE_AM(2013)506146
POPRAWKI (3)
886 - 1188
Projekt sprawozdania
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 538kWORD 1853k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności