4.3.2013
LIBE_AM(2013)506146
AMENDAMENTELE (3)
886 - 1188
Proiect de raport
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor)
Propunere de regulament
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 524kWORD 1912k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate