4.3.2013
LIBE_AM(2013)506146
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY (3)
886 - 1188
Návrh správy
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Návrh nariadenia
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 527kWORD 1704k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia