6.3.2013
LIBE_AM(2013)506170
ÆNDRINGSFORSLAG (9)
2618 - 2950
Udkast til betænkning
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse)
Forslag til forordning
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 499kWORD 1562k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik