6.3.2013
LIBE_AM(2013)506170
TARKISTUKSET (9)
2618 - 2950
Mietintöluonnos
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus)
Ehdotus asetukseksi
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 495kWORD 1527k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö