6.3.2013
LIBE_AM(2013)506170
PAKEITIMAI (9)
2618-2950
Pranešimo projektas
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 560kWORD 1767k
Teisinė informacija - Privatumo politika