6.3.2013
LIBE_AM(2013)506170
AMENDEMENTEN (9)
2618 - 2950
Ontwerpverslag
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming)
Voorstel voor een verordening
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 524kWORD 1495k
Juridische mededeling - Privacybeleid