Pozměňovací návrhy - LIBE_AM(2013)522849Pozměňovací návrhy
LIBE_AM(2013)522849

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
31 - 207
Návrh zprávy
Carlos Coelho
(PE516.895v02-00)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
Návrh nařízení
(COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD))

31.10.2013

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: