21.4.2016
LIBE_AM(2016)582071
ÆNDRINGSFORSLAG
637 - 903
Udkast til betænkning
Artis Pabriks
(PE578.803v01-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF
Forslag til forordning
(COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 1125kWORD 1501k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik