21.4.2016
LIBE_AM(2016)582071
POPRAWKI
637 - 903
Projekt sprawozdania
Artis Pabriks
(PE578.803v01-00)
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1306kWORD 1678k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności