21.4.2016
LIBE_AM(2016)582071
AMENDAMENTELE
637 - 903
Proiect de raport
Artis Pabriks
(PE578.803v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE
Propunere de regulament
(COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1299kWORD 1730k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate