Ændringsforslag - LIBE_AM(2017)597665Ændringsforslag
LIBE_AM(2017)597665

  ÆNDRINGSFORSLAG
  52 - 295
  Udkast til betænkning
  Sophia in 't Veld
  (PE593.978v02-00)
  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning)
  Forslag til direktiv
  (COM(2016)0465 - C8-0323/0216 - 2016/0222(COD))

  23.2.2017

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: