Tarkistukset - LIBE_AM(2017)597665Tarkistukset
LIBE_AM(2017)597665

  TARKISTUKSET
  52 - 295
  Mietintöluonnos
  Sophia in 't Veld
  (PE593.978v02-00)
  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu teksti)
  Ehdotus direktiiviksi
  (COM(2016)0465 - C8-0323/0216 - 2016/0222(COD))

  23.2.2017

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: