Predlogi sprememb - LIBE_AM(2017)597665Predlogi sprememb
LIBE_AM(2017)597665

  PREDLOGI SPREMEMB
  52-295
  Osnutek poročila
  Sophia in 't Veld
  (PE593.978v02-00)
  o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev)
  Predlog direktive
  (COM(2016)0465 - C8-0323/0216 - 2016/0222(COD))

  23.2.2017

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: