Predlogi sprememb - LIBE_AM(2017)597665Predlogi sprememb
LIBE_AM(2017)597665

PREDLOGI SPREMEMB
52-295
Osnutek poročila
Sophia in 't Veld
(PE593.978v02-00)
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev)
Predlog direktive
(COM(2016)0465 - C8-0323/0216 - 2016/0222(COD))

23.2.2017

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: