4.10.2017
LIBE_AM(2017)609321
ИЗМЕНЕНИЯ
145 - 407
Проект на доклад
Кинга Гал
(PE605.985v01-00)
Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)
Предложение за регламент
(COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 693kWORD 153k
Правна информация - Политика за поверителност