4.10.2017
LIBE_AM(2017)609321
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
145 - 407
Návrh zprávy
Kinga Gál
(PE605.985v02-00)
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624
Návrh nařízení
(COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 670kWORD 149k
Právní upozornění - Ochrana soukromí