4.10.2017
LIBE_AM(2017)609321
MUUDATUSETTEPANEKUD
145-407
Raporti projekt
Kinga Gál
(PE605.985v02-00)
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399 ja (EL) 2016/1624
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 604kWORD 159k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika