4.10.2017
LIBE_AM(2017)609321
AMANDMANI
145 - 407
Nacrt izvješća
Kinga Gál
(PE605.985v02-00)
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399 i (EU) 2016/1624
Prijedlog uredbe
(COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 645kWORD 162k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti