4.10.2017
LIBE_AM(2017)609321
PAKEITIMAI
145-407
Pranešimo projektas
Kinga Gál
(PE605.985v01-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/794 ir (ES) 2016/1624
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 647kWORD 144k
Teisinė informacija - Privatumo politika