4.10.2017
LIBE_AM(2017)609321
POPRAWKI
145 - 407
Projekt sprawozdania
Kinga Gál
(PE605.985v02-00)
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399 i (UE) 2016/1624
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 710kWORD 150k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności