4.10.2017
LIBE_AM(2017)609321
ÄNDRINGSFÖRSLAG
145 - 407
Förslag till betänkande
Kinga Gál
(PE605.985v01-00)
Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624
Förslag till förordning
(COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 621kWORD 144k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy